Svet úspešných samozrejme nie je zložený len z mužov. Oslovili sme aj výnimočné ženy. Lenže ani jedna nemohla v tomto termíne.