Počas prednášok nebude umožnené natáčať a fotografovať, pokiaľ k tomu nebudete vyslovene vyzvaný. Ivo Toman počas prednášok sám deleguje účastníkov, čo a kedy si môžu zdokumentovať. Mimo prednášky foťte a točte, čo vám gigabajty dovolí, selfies s organizátormi rozhodne odporúčame.